Mercedes-Benz
Phan Anh Quốc
Cố vấn dịch vụ
Điện thoại: 0847 144 999
quoc.phan@vinamotornghean.com.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Người liên hệ: Dịch vụ hậu mãi
Trần Hoàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0845 844 999
hoang.tran@vinamotornghean.com.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Người liên hệ: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Tiến Mạnh
Cố vấn dịch vụ
Điện thoại: 0915 883 086
manh.nguyen@vinamotornghean.com.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Người liên hệ: Dịch vụ hậu mãi
Trần Viết Đại Quảng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0843 644 999
quang.tran@vinamotornghean.com.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Người liên hệ: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Công Huy - Đại diện bán hàng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0857 044 999
huy.nguyen@vinamotornghean.com.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Người liên hệ: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Quang Long
Kinh doanh xe đã qua sử dụng
Điện thoại: 0896 521 555
long.nguyenquang@vinamotornghean.com.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Lê Thị Linh
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0484700888
linh.le@vinamotornghean.com.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Người liên hệ: Tư vấn mua xe mới
Phan Thị Thúy Hằng
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0849 744 999
hang.phan@vinamotornghean.com.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Người liên hệ: Tư vấn mua xe mới
Phan Tuấn Cường
Kinh doanh xe mới
Điện thoại: 0854 744 999
cuong.phan@vinamotornghean.com.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Người liên hệ: Tư vấn mua xe mới