Mercedes-Benz

Bảo hiểm xe hơi

Nếu xảy ra điều không mong muốn, thứ cuối cùng bạn quan tâm tới là bảo hiểm. Với dịch vụ bảo hiểm Mercedes-Benz, bạn sẽ có được sự yên tâm đáng được hưởng. Bảo hiểm Mercedes-Benz đặc biệt tập trung vào xe hơi Mercedes-Benz và chủ xe nhằm đảm bảo xe của bạn được phục hồi bằng dịch vụ chăm sóc tuyệt đối và bằng chuyên môn cao.

Cùng với Bảo hiểm Liberty, đối tác bảo hiểm xe máy của chúng tôi, bây giờ bạn có thể được hưởng dịch vụ bảo vệ không đối thủ cạnh tranh nào sánh được với những quyền lợi riêng.

Quyền lợi của bạn

Chúng tôi bảo vệ xe bạn và bảo hiểm mọi rủi ro. Trường hợp xe bạn hỏng hóc hay gặp tai nạn, chúng tôi cung cấp:
  • Bảo hiểm mọi rủi ro
  • Dịch vụ kéo xe miễn phí tới ga-ra gần nhất của Mercedes-Benz
  • Trách nhiệm Bên thứ ba
  • Dịch vụ Yêu cầu bồi thường Nhanh gọn
  • Dịch vụ đường dây nóng 24/24